Els col·lectius i organitzacions que participem de la Fira del Llibre tenim voluntat de canvi de la societat en la que vivim, per això ens semblava imprescindible centrar la fira en el que està passant ara mateix. 

Lluny de voler parlar només de la pandèmia i els seus efectes vers les dones i la classe treballadora, enguany proposem una Fira del Llibre que reflexioni al voltant de la salut en general i de tot el treball de cures que hi ha associat i com això ha estat i està profundament vinculat amb el gènere i la classe.

Aquest any la Fira serà el màxim presencial possible. Però amb la intenció que es puguin fer actes, debats, presentacions de llibres… aquest any la Fira no se centrarà en un sol dia. En la mesura que la situació de la pandèmia millori o empitjori els actes podran ser més presencials o menys i podran tenir més o menys quòrum.

Aquest any ens hem decidit per treballar conjuntament amb les llibreries de la nostra ciutat. Sabem que els temps de crisi en els que vivim afecten a molta gent i les llibreries no en son una excepció. Busca els teus llibres a les llibreries de la nostra ciutat, no en grans plataformes de venta online.