Tigre de paper

tigre-de-paperTigre de paper | Edicions vol ser més que una editorial, pretén ser un projecte cultural des d’on desenvolupar el pensament crític, teixir identitat col·lectiva i enriquir l’àmbit literari en llengua catalana.

 Així com Antoni Serra considera que “l’escriptor no és un ésser aïllat del context social on desenvolupa la seva activitat professional”,  des de Tigre de paper | Edicions considerem que la literatura ha de respondre a la crítica, al pensament i a la imaginació de la societat, i com a projecte editorial, tenim el deure de respondre i reflexionar sobre la forma, les necessitats i les lluites de la nostra societat.

la literatura ha de respondre a la crítica, al pensament i a la imaginació de la societat, tenim el deure de respondre i reflexionar sobre la forma, les necessitats i les lluites de la nostra societat.

 Actualment, el món de la indústria editorial es troba immers en dos aspectes que al nostre entendre malmeten el desenvolupament cultural. D’una banda ens trobem amb la mercanitlització del sector, s’han anat configurant grans grups empresarials que pretenen dominar el mercat de l’edició de llibres i en conseqüència, la seva activitat va orientada i condicionada al guany empresarial en detriment de les relacions humanes i del contingut editorial. De l’altra, les obres més patrocinades sovint responen a la mateixa lògica empresarial, i esquiven penetrar en l’anàlisi social i posicionar-se al costat de les classes desafavorides.

 A més a més, la societat de consum que ens han anat fabricant ha comportat una progressiva degradació de l’hàbit de la lectura. La recerca d’emocions instantànies, el defugir del treball intel·lectual, la destrucció del teixit social i de les consciències de classe i d’identitat col·lectiva, l’apatia generalitzada i l’educació del “donar-ho tot mastegat”, es contraposen a la lectura crítica i social.

 Per això volem sumar Tigre de paper | Edicions al conjunt d’editorials i de projectes culturals que enfronten la cultura del consum i del mercat per construir cultura popular, i amb la pretensió de combinar el que s’entendria com una “eina militant”, en el sentit de crear materials de formació política i social per a aquelles persones que pertanyen a organitzacions i col·lectius que pretenen transformar la societat, amb uns materials literaris de fàcil lectura per a “tots els públics”, iniciem l’experiència editorial amb l’edició d’obres de novel·la i narrativa de qualitat i amb un contingut de crítica social.