Neret Edicions

Art Social és el projecte de l’Associació Neret Social, que té com a objectiu promoure i visibilitzar l’art social.

Dins l’art social s’inclouen totes aquelles activitats artístiques, individuals i/o col·lectives, de qualsevol àmbit (música, teatre, circ, arts plàstiques, pintura, dansa, muralisme, art urbà, fotografia, etc.), que tinguin com a objectiu l’apoderament i la integració de comunitats, persones o col·lectius que de forma puntual o continuada requereixen una eina per a la transformació de la seva situació social.

A través de les diferents disciplines artístiques s’aconsegueix treballar aspectes transversals com l’autonomia, l’autoestima, l’apoderament, l’empatia, o la solidaritat, a l’hora que s’accedeix a l’aprenentatge de tècniques concretes que poden replantejar el futur individual o col·lectiu d’una persona o una comunitat.

En aquest context, l’art adquireix una dimensió política, ja que s’exerceix des de la comunitat, genera i recull cultura popular, es posiciona com un element integrador, cohesionador i formador dins d’un grup social i en connexió amb d’altres, i facilita el desenvolupament i la transformació individual i col·lectiva.

Neret edicions és l’editorial de l’Associació Neret Social. Publica la revista quatrimestral Art Social, una eina de difusió de diferents projectes d’art social i un espai de referència per la visibilització i el debat d’aquesta activitat.

www.artsocial.cat